Vi kan hurtigt finde 3 grunde til at energioptimere boligen. Specielt i et marked med høje energipriser. Her handler det i høj grad om at få endnu mere ud af det, man har. Men energioptimering kan virke uoverskueligt, hvis man ikke kender til den værdi, det kan skabe. For energiforbedringer er måske dyre at investere i til at starte med, men de tjener sig som oftest også hjem igen.

I denne artikel har vi samlet 3 grunde til at energioptimere boligen, så du kan komme et skridt nærmere i dine overvejelser:

1. Du får en lavere energiregning

I 2022 steg energipriserne til et højt niveau, hvilket kan mærkes på pengepungen. Det er derfor meget relevant at se på energiforbedringer som en løsning til at sikre sig bedre mod prisstigninger. Hvis du fx har en ældre bolig, kan du overveje at isolere dine ydervægge. Det er en effektiv måde at mindske dit forbrug, mens du holder bedre på den varme, du bruger. Du kan også overveje at investere i solceller og på den måde blive mere selvforsynende. På den måde kan du bidrage til den grønne omstilling, mens du kan sælge din overskydende el til elnettet.

2.Du kan øge din boligs værdi

Hvis du overvejer at sælge din bolig indenfor en vilkårlig årrække, så er energioptimering ofte en fornuftig investering. Med energiforbedringer kan din bolig opnå et højere energimærke. Og det er noget, boligkøbere er særligt opmærksomme på. Det er deres indikation for, om en potentiel bolig er dyr i forbrug. Din bolig kan således hurtigt komme udenfor overvejelse, hvis den har et lavt energimærke. Ved at energioptimere kan din bolig dermed blive solgt for mere, når du en dag vælger at sælge det. Du kan desuden søge tilskud til en lang række energiforbedrende tiltag ved Energistyrelsens bygningspulje. Puljen åbner for ansøgninger enkelte gange i løbet af året frem til 2026.

Er det blevet tid til at sælge boligen? Find din ejendomsmægler her.

3. Bedre og sundere indeklima

Dit indeklima har stor indflydelse på dit generelle velvære i hjemmet. Indeklimaet i din bolig er påvirket af mange forhold såsom ventilation, tæthed og isolering. Derudover er det vigtigt at have et tørt miljø, da der ellers kan dannes skimmelsvamp. Det er nemlig især luft og træk, der er med til at skabe et dårligt indeklima. Ved at energioptimere din bolig kan du forbedre den luft, der cirkulerer indenfor.

Hvis din bolig er af ældre dato, kan du med fordel overveje at nedenstående energiforbedringer. Disse energiforbedringer giver typisk de største besparelser på energiregningen:

  • Skifte til energiruder
  • Isolere ydervæg og gulve
  • Isolere tag eller loft
  • Skifte olie- eller naturgasfyr til anden varmekilde
  • Ventilationsanlæg med varmegenvinding
Rådgivningsmøde - hvordan finansierer du din energioptimering

Sådan finansierer du din energioptimering

Hvis du overvejer at investere i energiforbedringer, er der flere måder, hvorpå du kan finansiere det. Ejer du din bolig, så har du med tiden optjent friværdi i den ved at afdrage på dine lån. Din friværdi fungerer derfor som en slags opsparing, som du kan optage et fordelagtigt lån i og bruge på fx energiforbedringer. Men størrelsen af din friværdi afhænger af, hvad banken vurderer din boligs værdi til. Her er det en god ide at alliere sig med en uafhængig finansiel rådgiver, der arbejder ud fra dine interesser og sikrer dig de bedste forhold.

Kom godt fra start med din energirenovering ved at få overblik over dine finansieringsmuligheder til et gratis og uforpligtende rådgivningsmøde med vores uvildige finansielle rådgivere.

Top