Priserne på boligmarkedet bevæger sig op og ned hvert år. Denne prisudvikling har betydning for boligkøbere såvel som boligejere. Det er dog vigtigt at huske, at din boligs værdi til dels er subjektiv, mens den vil variere løbende. Det skyldes, at en lang række faktorer har indflydelse på din boligs værdiniveau, ligesom du også selv kan påvirke det.

Sådan finder du ud af, hvad din bolig er værd

Hvis du ønsker konkret at finde ud af: hvad er min bolig værd lige nu? Så er der to nærtliggende muligheder.

Find din boligs pris med en online boligberegner

Du kan finde en lang række boligberegnere online. Nogle er dog bedre og mere præcise end andre. Online boligberegnere fungerer som regel ved hjælp af machine learning. Det betyder, at de medtager aktuelle data fra offentlige registre om bl.a. salgspriser og ejendomsvurderinger for din kommune og lokalområde. Herudfra generes et estimat for, hvad din bolig er værd i dag. Du får dermed et hurtigt svar på: Hvad er min bolig værd i dag?

Nogle beregnere er udviklet til at kunne medregne dine egne input. Du skal dermed fx besvare en række spørgsmål om, hvor god beliggenhed og stand din bolig har. Din egen vurdering er dog subjektiv og kan som oftest kun påvirke beregners vurdering en smule.

En online boligvurdering er yderst relevant for dig, der ønsker at få et hurtigt præg om, hvad din bolig er værd i dag. Som regel får du dit svar indenfor få minutter. Det er dog vigtigt at pointere, at en online boligberegning altid blot vil være et estimat. Der er en vis usikkerhed forbundet med machine learning, og prisen vil derfor ikke altid være retvisende. Fx kan nybyggeri være svært for en beregner at tage højde for, da det ikke nødvendigvis er opdateret i de offentligt tilgængelige data for adressen.

Få en faglig boligvurdering fra en lokal ejendomsmægler

Hvis du ønsker at få en faglig vurdering af, hvad din bolig kan sælges for i det nuværende marked, så er det en god ide at få besøg af en lokal ejendomsmægler. En ejendomsmægler er uddannet i at tage højde for boligmarkedets udvikling, når han giver dig en faglig boligvurdering. Derudover har han kendskab til prisniveauet i dit lokalområde, mens han ved, hvilken indflydelse din boligs stand har på salgsprisen.

Hvis du får vurderinger fra flere ejendomsmæglere, så kan variationer i prisniveauet give forvirring. Du skal dog være opmærksom på, at nogle ejendomsmæglere blot forsøger at presse prisen op for at få din bolig til salg i netop deres butik. De kan derfor have tendens til at prissætte din bolig højere, end hvad den egentligt kan sælges for. Du skal dermed huske at være kritisk, da din bolig ellers kan få lang liggetid. Her er det vigtigt at vælge den rette ejendomsmægler fra start, så du er sikker på at få den bedste salgsproces.

Hvis du overvejer at optage friværdi i din bolig, så vil banken sende en vurderingsmand hjem til dig. Vurderingsmanden vil som oftest være i form af en ejendomsmægler. Der kan dog være forskel på en salgsvurdering og en kreditvurdering. Ofte vil kreditvurderingen ligge en smule lavere end en salgsvurdering. Det skyldes, at kreditinstituttet vil være sikker på, at prisen kan holdes ved et eventuelt salg.

Hvad har indflydelse på boligens pris?

Der er primært tre parametre, der har indflydelse på, hvad din bolig er værd:

Bolig beliggende ved sø og skov
Boligens beliggenhed

Beliggenhed har stor indflydelse på din boligs værdi. Forskellige beliggenheder kan tiltrække forskellige målgrupper. Hvis din bolig fx er placeret i en populær forstad med gode daginstitutioner, folkeskoler, indkøbsmuligheder med mere, så vil den være attraktiv for børnefamilier. En naturrig beliggenhed har også positiv indvirkning på din boligværdi, da mange boligkøbere ønsker at komme tættere på skov og vand. Omvendt kan en beliggenhed tæt ved fx togbaner eller hovedveje trække værdien i modsatte retning. Det samme kan en boligbeliggenhed tæt ved fabrikker, hvorfra der udskilles lugt og forurening til gene for indbyggere i området.

Boligens stand

Det giver næsten sig selv. Hvis din bolig er nybygget, nyrenoveret eller generelt godt vedligeholdt, så har det en positiv indflydelse på din boligs værdi. Du skal dog være opmærksom på, at en investering i store renoveringsprojekter ikke altid vil være 1-til-1 med en værdistigning. Det kan som oftest betale sig at lave renoveringsprojekter, der bidrager til den generelle stand på boligen. Det kan fx være energiforbedringer, der løfter din boligs energimærke.

Hvis din bolig er i dårlig stand, så vil din boligs vurdering være lavere. Det skyldes, at potentielle købere vil overveje udgifter til istandsættelse i forbindelse med købet. Hvorvidt en bolig er i dårlig stand, vil variere ud fra øjnene, der ser. Generelt vil boligkøbere betale mindre for fx en rygerbolig.

Samfundsøkonomien

Samfundsøkonomien har stor påvirkning på boligmarkedets prisniveau. I en markedssituation, hvor inflation, arbejdsløshed og rente er høj, så vil boligpriserne ofte være på et lavere niveau. Det skyldes, at en høj rente vil begrænse boligkøbere i at blive godkendt til et boliglån. Dermed vil efterspørgslen automatisk falde.

Hvis renten derimod er lav, så vil efterspørgslen på boliger som regel stige. Det er en fordel for dig, som boligejer, da din bolig dermed vil stige i værdi grundet efterspørgslen.

Hvorfor skal du vide, hvad din bolig er værd?

Der er primært to grunde til, hvorfor du bør kunne svaret på: Hvad er min bolig værd? Den første er, at du dermed ved, om du har lavet en god investering ved at købe din valgte bolig. Det kan både give tryghed, men også være relevant, hvis du overvejer at sælge din bolig indenfor en årrække.

Derudover kan din boligs aktuelle værdi fortælle dig, om din friværdi er steget. Din friværdi stiger løbende, som du afdrager på dit boliglån, og hvis boligpriserne samtidig er steget, så stiger den yderligere. Din friværdi kan betragtes som en opsparing i din bolig, og den giver dig en række muligheder. Du kan fx optage et lån i din friværdi, som du kan bruge på at lave boligforbedringer eller omlægning af anden, dyrere gæld, som dermed bliver indfriet.

Hvordan kan du øge din boligs værdi?

Generel vedligeholdelse

Oprydning
• Sørg for, at der generelt er ryddeligt indenfor som udendørs på din grund.

Reparationer
• Hvis der er lister, der mangler eller haner, der lækker, så få dem fikset.

Malearbejde
• Pil gammelt tapet af og mal rummene i en neutral farve, der åbner rummene.

Løbende boligforbedringer

Energirenoveringer
• Med energirenovering kan du bl.a. løfte din boligs energimærke og mindske energiregningen.

Køkken, bad m.fl.
• Forny boligens mest populære rum ved at forny dem i et tidsløs design.

Facade og have
• Giv din bolig mere personlig ved at forny dens facade og boligens udeområde.

Pas dog på med at kaste dig ud i store og dyre renoveringsprojekter, hvis du overvejer at sælge. Det er ikke sikkert, at din investering tjenes hjem igen ved et salg. Husk derfor altid at vende priseffekten af potentielle boligforbedringer med en fagperson såsom en lokal ejendomsmægler.

Top