Renovering, byggeri og istandsættelse er projekter, der kan føles som en stor mundfuld. De koster både tid, energi og penge, men til gengæld er det skinnende resultat det hele værd. Det kræver dog, at du går grundigt til værks i din planlægning. I denne guide til dit renoveringsprojekt, tager vi dig gennem hele renoveringsprocessen. Vi forklarer alt det, du skal være opmærksom på, før du lader håndværkeren svinge hammeren.

Årsagen til dit renoveringsprojekt

Der kan være mange årsager til, at du vælger at kaste dig ud i et renoveringsprojekt. Årsagen bør fungere som dit fokus og som retning for dine overvejelser:

Opdeler - del 1

Renovering før boligsalg

Hvis din bolig har flere skader eller er i dårlig stand, kan renovering være redskabet til at sikre en køber og øge boligens værdi. Det kommer dog an på, hvornår din bolig er opført og hvilke løbende forbedringer, du har lavet. Hvis din bolig fx er opført i 1950’erne, og stilen afspejler dette, kan det være en god ide at forny fx gulve, vægge, lofter, tag og el-installationer. Dette vil potentielt øge værdien af din bolig, da køberne dermed vil betragte boligen som mere indflytningsklar.

Hersker der derimod væsentlige problemer såsom dybe fugtskader eller råddent bærende træ, vil det give anmærkninger i tilstandsrapporten. Det vil påvirke din boligs salgspris, da det er de færreste, der vil betale meget for en bolig, som de på forhånd ved, de skal bruge mange penge på at kunne leve i. Et hjem, hvor store renovationer er håndteret, åbner dermed for en bredere målgruppe.

Det er dog ikke altid den rette løsning at renovere før et boligsalg. Det kan fx være tilfældet, hvis du vælger store projekter og udskifter både køkken og bad, mens det senere viser sig, at køberne foretrækker en helt anden stil. Hvis du vælger at renovere, er det derfor en god ide at vælge materialer i tidsløse farver og designs.

Et godt råd er at se din bolig med købernes øjne. Forestil dig, hvad du selv ville lægge mærke til og overvej, om det måske blot er mindre forbedringer, der skal til. Du kan samtidig med fordel rådføre dig med ejendomsmægleren, som bedre kan vurdere, hvilke renoveringer der vil være relevante.

Har du svært ved at vælge ejendomsmægler? Vi udpeger den rette til dit boligsalg lige her.

Opdeler - del 2

Renovering af gammel bolig

Det kan virke fristende at udskyde renoveringsprojekter. Specielt hvis de er af en omfattende størrelse, og det kræver mange projekter samtidigt. Men der kommer et tidspunkt, hvor mindre lappeløsninger ikke længere er nok i en gammel bolig, og du er nødt til at smøge ærmerne op. Hvis du ejer en ældre bolig, som nu trænger til en lækker fornyelse, skal du overveje, hvordan din renovering kan spille sammen med husets karakteristika. Du skal samtidig overveje, hvorvidt du vil igangsætte alle projekter på én gang.

Et godt råd er at overveje, om dine renoveringsprojekter kan tages i etaper. Her er det bedst at starte med de dele af ombygningen, som er nødvendige for boligens konstruktion. Det kan fx være tag og ydervægge, da du dermed er sikker på, at huset er tæt. Vent derfor med badeværelse og køkken til sidst, hvis du står overfor en større renovering af et ældre hus.

Opdeler - del 3

Generel ændring af stil og udtryk

Går du med tankerne om at skifte det trætte gulvtæppe ud med sildebensparket eller omfavne tidens dæmpede farver i din boligs materialer? Så skal du huske være opmærksom på den famøse røde tråd.

Det er nemt at stirre sig blind på de enkelte renoveringsprojekter. Men hvis den generelle stil i boligen skal have en lækker opdatering, er det vigtigt at have overblik over samspillet mellem rummene. Overvej derfor dine materialevalg i både køkken, badeværelse, gang og soveværelse. Det kan du fx gøre ved at vælge farver og materialer, der både supplerer og går igen rummene imellem.

Fornyelse er heller ikke nødvendigvis lig med renovering. Du kan gøre meget ved fx blot at male dit køkkenbord eller køkkenlåger i en mere nutidig farve eller skifte greb på bl.a. badeværelsesskabe.

Byggetilladelser til renoveringsprojekter

Flere renoveringsprojekter- og byggeprojekter kræver en tilladelse fra kommunen. Så før du griber røret efter en håndværker, tømrer eller murer, skal du være sikker på, at dit renoveringsprojekt enten ikke kræver tilladelse, eller at du opnår tilladelse. Ellers kan det godt gå hen at blive dyrt.

Ansøgning om byggetilladelse til renoveringsprojekt

Med byggetilladelse

Hvis du laver væsentlige ændringer i din bolig, så kræver det en byggetilladelse. Væsentlige ændringer kan dog tolkes bredt. Det kræver bl.a. en byggetilladelse, hvis din renovering indebærer, at du øger din boligs beboede kvadratmeter. Din grund har en bebyggelsesprocent, der betyder, at det kun er et hvis antal kvadratmeter, som arealet af din bolig må fylde. Det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i bygningsreglementet, før du påbegynder dit renoveringsprojekt. I nogle tilfælde kan der også være særlige æstetiske krav, der skal overholdes. Det kan fx være krav til facadens farver eller lignende.

Du må først påbegynde dit renoveringsprojekt, når du har fået godkendelse fra kommunen. Hvis du undlader at indhente byggetilladelse herfor, får du en bøde. Og i værste fald kan kommunen tvinge dig til at rive tilbygningen ned igen.

Hvis du er i tvivl om dit renoveringsprojekt kræver tilladelse, kan du altid ringe til din kommune. Du søger byggetilladelse ved at udfylde en formular digitalt – formularen findes her. Svartiden herpå kan dog variere fra kommune til kommune. I flere tilfælde kan det også koste penge at få en byggetilladelse, men det er den enkelte kommune, der sætter prisen.

Uden byggetilladelse

Som udgangspunkt har du ikke brug for en byggetilladelse eller at anmelde dit byggeri, hvis du laver tilbygninger eller renoveringer, der ikke overskrider dit nuværende boligareal. Det er dog et krav, at renoveringen i så fald foregår inden for dit nuværende boligfundament.

Det betyder, at du fx godt kan ombygge i et fritlæggende hus, hvis det ikke ændrer på boligarealet. Du kan ligeledes lave indvendige ombygninger. Du skal derfor ikke tøve med at renovere køkkenet eller opdele værelser. For lejligheder skal du dog muligvis informere kommunen herom.

Husk, at uanset, hvilket projekt du kaster dig ud i, er det vigtigt, at du overholder det gældende bygningsreglement.

Omkostninger forbundet med dit renoveringsprojekt

Det kommer nok ikke som en overraskelse, at det kan være dyrt at renovere. Prisen er afhængig af, hvor store projekter du kaster dig ud i, og hvor meget arbejde du selv ønsker at lave. Der kan samtidig være penge at spare, hvis du får økonomisk rådgivning og søger tilskud.

Totalrenovering af bolig

Totalrenoveringer er et opgaveområde, der varierer meget i pris. Der er mange elementer, der kan trække i både den ene og den anden retning.

En af de mere afgørende er naturligvis boligens størrelse – jo flere kvadratmeter, jo flere omkostninger. Det kan dog også være den anden vej rundt. Hvis du fx betaler en entreprenør, kan der købes materialer ind til en lavere pris, hvis projektet er af større karakter. Kompleksiteten for projektet har også meget at sige for, hvad omkostningerne løber op i. Nogle af de store poster på budgettet er bl.a. vådrum, badeværelser og køkken. De er med til at trække prisen for renoveringen pr. kvadratmeter op. Fx kan en totalrenovering af et badeværelse variere alt efter størrelse og kvalitet, men befinder sig ofte mellem 100.000 og 200.000 kr.

Du kan dog influere prisen i dit materialevalg. Ved indretning af fx bad og køkken, kan der være mange penge at spare ved at vælge billigere byggematerialer. Men det er ikke altid værd at gå på kompromis med, hvis du vil være sikker på, at kvaliteten holder i mange år fremover.

Et godt råd er at medregne en økonomisk buffer i dit renoveringsbudget. På den måde er du bedre rustet, hvis der dukker uforudsete udgifter op i løbet af renoveringen – hvilket jo ikke er utænkeligt, når du har med en bolig af ældre dato at gøre.

Fliser og flisekryds

Mindre renoveringsprojekt

Rom blev ikke bygget på en dag. Og det gør dit nye køkken, bad eller tag desværre heller ikke. Et hvert godt renoveringsprojekt starter og slutter med grundig planlægning. Det er den bedste måde at sikre, at du overholder tidsplan og budget.

Omkostningerne forbundet med renoveringer afhænger af flere faktorer som både omfang, opgavetype, kompleksitet og materialevalg. Som forbruger kan du faktisk selv købe materialer ind til din renovering, men hvis opgaven er kompleks, er det ofte pengene værd at få en professionel til det. Hvis du betaler en entreprenør for at udføre dit renoveringsprojekt, kan du spare tid, energi og penge. Men der er naturligvis penge at spare, hvis du selv har skruet hænderne rigtigt på og er klar til at tage fat.

Renoveringsprojekt

Finansiering af renoveringsprojektet

Medmindre du har lommen fuld af guld, så har du brug for finansiering til din renovering. Du kan heldigvis grave pengene frem på flere måder.

En opsparing til dit renoveringsprojekt er det oplagte finansieringsgrundlag, da du dermed ikke skal låne pengene ude i byen. Men vidste du, at du potentielt har en opsparing, du ikke kender til? Hvis du ejer en bolig, så opsparer du hver måned penge i den ved at betale afdrag på dit lån. Denne opsparing kaldes friværdi:

Udregning af friværdi

Du har dermed en opsparing stående, som du kan tage et fordelagtigt lån i ved banken. På den måde kan du realisere dit renoveringsprojekt og potentielt samtidig øge værdien af din bolig.

Det kan dog kræve den rette forhandling at opnå den bedste friværdi. Banken baserer din opsparede friværdi på din boligs nuværende værdi, og det er derfor en god ide at få flere vurderinger. Vores uvildige, økonomiske rådgivere kan hjælpe dig til at opnå det bedste udgangspunkt – få overblik over dine muligheder til et gratis rådgivningsmøde. Vi sidder klar som finansiel guide til dit renoveringsprojekt.

En anden mulighed for finansiering af dit renoveringsprojekt er at søge tilskud. Hvis du fx overvejer at skifte pillefyret ud med en varmepumpe, kan du nemlig søge Energistyrelsens tilskudsordninger. Energistyrelsen har hvert år afsat en større pulje med tilskud til energiforbedrende renoveringer. Information om Bygningspuljen samt ansøgningsskema finder du her. Husk, at du ikke må påbegynde din energirenovering, før du har fået tilskuddet.

Energistyrelsen har ligeledes et tilskud gennem Skrotningsordningen. Den indebærer, at du skrotter et ældre olie- eller gasfyr til fordel for en varmepumpe på abonnement. Ordningen giver tilskud til abonnementet, men kræver, at du er bosat i et område, der ikke er udlagt til fjernvarme.

Mand renoverer bolig

Indhentning af priser for renoveringsprojektet

Der er langt mellem prisen på de enkelte bygge- og renoveringsprojekter. Det samme gælder kvaliteten af dem. Derfor er det vigtigt, at du undersøger markedet, før du indleder dit projekt. Her skal du både tage højde for pris, tidshorisont og kvaliteten af arbejdet.

Undersøg fagfolk

Det er svært at vælge fagfolk. Og alt efter dit projekt, har du potentielt brug for hjælp fra forskellige fagområder.

Et godt råd er derfor at undersøge den virksomhed, du ønsker ydelsen fra, før du igangsætter renoveringsprojektet. Hvis virksomheden fx viser sig at have dårlig økonomi, kan du risikere at stå med tomme lommer og et halvfærdigt projekt. Derudover viser de fleste virksomheder resultater af det arbejde, de tidligere har lavet. Flere og flere virksomheder har fx profiler på sociale medier, hvor du kan udforske deres arbejde.

Hvis du igangsætter et større projekt, kan det også være en god ide at tage fat i en arkitekt eller en entreprenør. De kan vurdere, hvilke projekter der er mulige og dermed anskueliggøre dine ønsker.

Indhent forskellige tilbud

Timeprisen varierer væsentligt fra fag til fag. Fx ligger rørlæggere, VVS-installatører og el-installatører i den dyrere ende med en timepris på 500-1200 kr. alt efter opgaven. Derudover skal du overveje udgifter til både kørsel, servicevogn og materialer.

Det kan være svært at danne sig overblik og vurdere, hvad der er en god pris. Her kan du med fordel benytte dig af services som fx 3byggetilbud.dk. På hjemmesiden skal du blot kort beskrive dit byggeprojekt, hvorefter du kontaktes af tre kompetente fagfolk. Uanset hvilket konkret renoveringsprojekt du står overfor, er det et godt sted at starte. På hjemmesiden kan du indhente tilbud på alt fra tagrenovering til træfældning.

Efter at have set Nybyggerne og andre kendte byggeprogrammer, kan det være fristende selv at kaste sig ud i nogle af projekterne. Og jo mere du selv laver, jo billigere bliver dit renoveringsprojekt også. Men husk altid at søge sparring hos fagfolk og sæt dig godt ind i tingene, da det ellers kan blive spild af både tid af penge.

Overvej tidshorisonten

Der er høj efterspørgsel på arbejdskraft til renoveringsopgaver. Det har indflydelse på timeprisen for projekterne, og kan betyde, at du skal væbne dig med tålmodighed.

Hvis der er ventetid på arbejdskraft til dit projekt, kan du altid undersøge alternativer. Du kan fx undersøge, hvorvidt du kan udføre dele af opgaven selv, så din proces skrider fremad.

Hvis du står overfor et større bygge- eller renoveringsprojekt, er der mange processer, der skal spille sammen. Forsinkelser vil forekomme, og det kan udskyde næste step i dine planer. En god ide er derfor at medregne ekstra tid til projekterne i din planlægning, så du bedre kan overskue forsinkelser undervejs.

Mindre renoveringsprojekt: nyt køkken

Planlægning af dit renoveringsprojekt

Nøglen til ethvert godt renoveringsprojekt er planlægning. Jo bedre forberedelse og planlægning, jo tryggere og nemmere proces. I et renoveringsprojekt er der meget fagligt arbejde at tage højde for under planlægningen. Men der er flere praktiske overvejelser, der er mindst lige så vigtige:

Tjek op på dine forsikringer

Inden du starter dit renoveringsprojekt, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Ellers risikerer du, at din forsikring ikke dækker, hvis uheldet er ude, og du pludselig står med skader. Hvis du vil sikre dig fuld ro i sindet, kan du vælge at tegne en entrepriseforsikring.

Normalvis vil de skader, du kan komme ud for under dit byggeri, være dækket af din forsikring. Det kan være fx være vandskader, brand, arbejdsskader eller lignende. Ligeledes har håndværkere og entreprenører forsikringer, der som oftest vil dække skaderne. Men i nogle tilfælde gør du klogt i at tegne en entrepriseforsikring. En entrepriseforsikring er en såkaldt ’’all risk-forsikring’’. Det betyder, at hvis du står i en situation, hvor fx håndværkerne ikke har en tilstrækkelig forsikring, eller hvis der bliver uenighed mellem håndværkerne om, hvem der bærer ansvaret, så er du sikret uanset udfaldet. Det kan give mening at tegne en entrepriseforsikring, hvis du står med et komplekst og stort renoveringsprojekt, hvis det er en meget tidskrævende opgave eller hvis der er mange forskellige fagpersoner involveret.

Et godt udgangspunkt er at vende dit renoveringsprojekt med dit forsikringsselskab. De kan give dig indsigt i, hvordan du er dækket, og hvilke ekstra forsikringer du potentielt har behov for.

Kan du bo i huset under renoveringen?

Hvis du igangsætter flere renoveringsprojekter på en gang, har du potentielt behov for at rykke ud af boligen i en periode. Det kan give en ekstra udgift, men samtidig skrider renoveringen også hurtigere frem.

Overvej derfor i god tid, om du har behov for at sætte en campingvogn op i haven, eller om det vil give mere mening at bede om husly ved venner eller familie. Hvis du derimod vælger at blive boende, mens arbejdet står på, skal du være opmærksom på arbejdets rækkefølge. Det kan give store udfordringer i hverdagen for fx en småbørnsfamilie at undvære køkken eller adgang til badeværelse.

Jeres valg om enten at blive eller rykke ud under renoveringsprocessen, skal informeres til håndværkere og byggefolk. Det er en god ide at melde ud før kontrakten underskrives, da I har mulighed for at stille krav om bl.a. oprydning efter arbejdet.

Informer og opdater dine naboer

Det er ikke kun dig selv og evt. din familie, der vil opleve forandring og hindringer, mens renoveringsarbejdet står på. Dine naboer vil ligeledes opleve larm, uro og trafik. Vi kender alle sammen til den søde nabo, som kan se gennem fingre med det meste. Men der er flere scenarier, der kan resultere i sure miner fra naboerne. Larmende lastbiler, endeløs banken og rod i kvarteret. Heldigvis er der flere måder, hvorpå du kan forebygge deres frustrationer.

Det bedste råd er at informere dem om dit renoveringsprojekt på forhånd. På den måde er der ingen, der pludseligt bliver overrasket over larm eller rod. Det kan både gøres ved at banke på døre eller sende en mail ud og informere om projektet. Det kan samtidig være et plus, hvis du vedhæfter tegninger og planer. Det kan potentielt være en effektiv måde at omvende brok til hyggesnak.

Det er samtidig en god ide at holde naboerne opdateret løbende. Hvor lang tid er der igen og er der noget, der er forsinket. Men husk også, at der allerede er taget hensyn til naboerne. Du har ret til at bygge og renovere, men det skal gøres indenfor bestemte tidsrum i hverdagene. Din nabo har derfor masser at ro til at nyde både X Factor og familiefrokost i weekenden.

Tjekliste til dit projekt:

Tjekliste: Guide til dit renoveringsprojekt

Skal vi hjælpe dig godt fra start med dit renoveringsprojekt?

Renoveringsprojekter er en stor mundfuld. Både planlægning, finansiering og det praktiske arbejde skal nøje arrangeres, før arbejdet kan starte. Men lad ikke arbejdsbyrde og tidshorisont holde dig tilbage fra at opnå din drømmebolig.

Vi kan hjælpe dig godt fra start med et finansieringsgrundlag, der giver dig ro i maven til at tage det første skridt. Og hvis du ønsker at renovere med henblik på at sætte til salg, så kan vi udpege den ejendomsmægler, der vil være den bedste til lige netop dit boligsalg. Og du kan til enhver tid vende tilbage til denne guide til dit renoveringsprojekt.

Vi sidder klar til at hjælpe dig med vejledning på tlf. 30 74 07 29 eller gennem vores kontaktformular.

Top